Content Hoofdnavigatie Servicelinks Zoeken
Homepage van Nederland ICT Branchevereniging van ICT-bedrijven in Nederland
Nieuws

Home

Nieuws


Deel deze pagina via Twitter Deel deze pagina via Facebook Deel deze pagina via LinkedIn

Gevarieerd programma tijdens dag 2 van De Week van ICT

25 apr 2012 om 11:50

De tweede dag van 'De Week van ICT' kende een vol en afwisselend programma. Op de rol stonden onder meer het Nationaal ICT~Debat 2012, een bijeenkomst op het gebied van SEPA en een Open College dat via live streaming ook online te volgen was.

Nationaal ICT~Debat 2012: "Gebruik ICT om productiviteit MKB te verhogen"

De inzet van ICT is hard nodig om de productiviteit van MKB-bedrijven te verhogen. Dit stelde MKB Nederland-voorzitter Hans Biesheuvel tijdens het Nationaal ICT~Debat 2012. "Voor de BV Nederland is hier nog veel winst te behalen, want Nederland is bij uitstek een MKB-land."

Onder leiding van Felix Rottenberg debatteerde de MKB-voorman met Sylvia Roelofs (ICT~Office) en Luc Gimbrère (directeur Betabit) over de kansen voor het MKB door de inzet van ICT. Roelofs deed het voorstel om samen met MKB Nederland vijf sectoren onder de loep te nemen en de kansen met ICT in kaart te brengen. Daarnaast ziet zij een gezamenlijk belang om werk te maken van vertrouwen in ICT. Het initiatief www.beschermjebedrijf.nl is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Teveel MKB-bedrijven zijn zich volgens Roelofs nog onvoldoende bewust van de kwetsbaarheid op ICT-gebied. Op beide punten wil Biesheuvel graag samenwerken. Datzelfde geldt voor het voorstel van ICT~Office om 2,5% van het inkoopbudget van de overheid regelvrij te reserveren voor innovatieve projecten door MKB-bedrijven.

In het tweede deel van het debat gingen oa. Sophie in ’t Veld (Europarlementariër D66) en Simon Hania (TomTom) in op de vermeende spanning tussen privacy en innovatie. In ’t Veld en Hania benadrukten dat gegevensbescherming wereldwijd geregeld moet worden. Het is een illusie dat je zoiets kunt doen op nationaal niveau. Volgens In ’t Veld moeten bedrijven privacy juist zien als een asset. Bedrijven die hier op een goede manier mee omgaan, kunnen zich onderscheiden. Als voorzitter van het Privacy Platform zet zij zich op Europees niveau in voor wetgeving die past bij ondernemerschap. In ’t Veld brak tevens een lans voor het hanteren van dezelfde norm voor bedrijven enerzijds en politie en justitie anderzijds op het gebied van gegevensbescherming. Het onderscheid dat nu wordt gehanteerd leidt tot onmogelijke situaties voor bedrijven.

In het slotdebat met een aantal CEO's en jonge ondernemers kwam de vermeende belangentegenstelling tussen grote bedrijven en jonge startups aan de orde. In de discussie werd heel duidelijk dat er juist een groot gezamenlijk belang is. Zo kunnen jonge ondernemers door samenwerking grote bedrijven gebruiken als distributiekanaal voor producten of diensten. Grote bedrijven innoveren weliswaar anders, maar dat staat samenwerking geenszins in de weg.

 

Sophie In 't Veld in debat met Simon Hania en Frederik Zuiderveen Borgesius. In het midden dagvoorzitter Felix Rottenberg
Sophie In 't Veld in debat met Simon Hania en Frederik Zuiderveen Borgesius.
In het midden dagvoorzitter Felix Rottenberg.

Open College: ontwerpen met bedrijfsregels

Prof. Stef Joosten van de Open Universiteit verzorgde 's avonds een eerste Open College van de faculteit Informatica: 'Ontwerpen met bedrijfsregels'. Joosten gaf dit gratis college voor een groep studenten bij Ordina in Nieuwegein.

Op een speciaal ingerichte webpagina was tevens een live stream van het college te volgen. Hierdoor kon men online door de sheets van het college bladeren en via de chatgroep vragen stellen aan Joosten. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld 'web lectures', waarbij de opnames van de colleges alleen achteraf kunnen worden afgespeeld en er geen interactie met de spreker mogelijk is.

Meer dan 50 deelnemers keken online mee met het college. 30 deelnemers namen deel aan de chatgroep. De vragen 'uit de cloud' werden als zeer positief ervaren door zowel Joosten als de studenten in de zaal. Tijdens het college was er een demo/experiment met een online applicatie waaraan zowel de studenten in de zaal als de volgers online konden meedoen. Door de goed werkende combinatie streaming video-slides-chat werd dit experiment een groot succes. De faculteit Informatica van de Open Universiteit overweegt om vaker Open Colleges met deze opzet te gaan geven.

Impressie van het Open College: ontwerpen met bedrijfsregels
Impressie van het Open College: ontwerpen met bedrijfsregels

Ministerie van BZK en ICT~Office starten uitwisselingsprogramma

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ICT~Office hebben in januari een convenant gesloten ter verbetering van de onderlinge samenwerking. In dit kader wordt een uitwisselingsprogramma opgezet.

Binnenkort vindt de eerste uitwisseling plaats. Jaap Uijlenbroek (Directeur-Generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk) en Johan Doruiter (senior vice president zuid Europa Oracle en portefeuillehouder Overheid ICT~Office) zullen een dag 'met elkaar meelopen'. Doel van de uitwisseling is om van elkaar te leren en een beter begrip te krijgen van ieders rol en positie. Het uitwisselingsprogramma wordt uitgevoerd op zowel het niveau van topmanagement als projectniveau.

In het convenant zijn in totaal vijf speerpunten vastgelegd: het verbeteren van de samenwerking, publiekprivate samenwerking (PPS), het verhogen van de kwaliteit van ICT-projecten, goed aanbesteden en talentbehoud & ontwikkeling. De nu aangekondigde uitwisseling maakt onderdeel uit van het speerpunt 'talentbehoud en ontwikkeling'.

Kennisplatform 'Administratieve software' - SEPA en eFactureren

Het Kennisplatform Administratieve Software (belegd bij ECP), Softwarepakketten.nl, Taskforce Sepamigratie en Forum Standaardisatie organiseerden in het Evoluon Eindhoven een bijeenkomst gericht op SEPA (Single Euro Payments Area) en de praktijkervaringen van softwareleveranciers bij de implementatie. Het Europees Parlement heeft enige tijd geleden met een grote meerderheid de SEPA Verordening aangenomen. Uiterlijk 1 februari 2014 moet de migratie naar de Europese standaard voor overschrijvingen en incasso's zijn afgerond.

De taskforce SEPA-migratie sprak over de achtergrond van SEPA, het Nederlandse migratiepad en de plek waar softwareleveranciers met hun vragen terecht kunnen. SAP-Nederland (lid van de klankbordgroep van de Taskforce Sepamigratie)  vertelde over hun ervaringen met SEPA en de openstaande vragen waaraan de taskforce momenteel werkt. Equens (serviceprovider op het gebied van het dataverkeer tussen banken en bedrijven) hield een presentatie over hun dienstverlening richting bedrijven die werken met meerdere banken.

De komende weken worden de knelpunten op het gebied van SEPA aangepakt. Op 18 juni is er een SEPA-testevent, waaraan ook de grote banken en Equens meedoen. Op de website van ECP (klik op link) zal binnenkort meer informatie over de ontwikkeling rondom SEPA beschikbaar worden gesteld.

Beurs 'Overheid & ICT'

De eerste dag van de beurs 'Overheid & ICT' ging van start met de sessie 'Succesvol samenwerken binnen de overheid: sprookje of realiteit?', gepresenteerd door Hugo Butter (ICTU) samen met Cees Hamers (KING) en Gertie Dullens (Logius). Onder leiding Janet Helder (minsterie van Financiën) discussieerden de ruim 100 bezoekers mee over dit onderwerp.

Na de plenaire opening verspreidden de aanwezigen zich voor de verschillende workshops in de Congrestheaters 1 en 2, bijvoorbeed eHerkenning, het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen en het thema 'Makkelijke en toch veilige toegang'.

De beurs 'Overheid & ICT" duurt tot en met donderdag 26 april. Kijk voor het gehele programma op de website van Overheid & ICT (klik op link).

Oracle Benelux User Group: Connect 2012

In het MECC te Maastricht vond de vijfde editie van OBUG Benelux Connect 2012 plaats, het jaarlijkse evenement van de Oracle Benelux User Group. Het thema van dit jaar was ‘Extend your Horizon’.

Op het programma stonden keynote speeches van oa. de Oracle-topmensen Andrew Sutherland (Senior Vice President EMEA Technology) en Rajan Krishnan (VP Applications Development & Product Management). Daarnaast waren er meer dan 50 breakoutsessies waarbij de verschillende facetten van Oracles gecombineerde hardware- en softwareoplossingen aan bod kwamen. De bezoekers konden tevens een grote informatiemarkt met Oracle-partners en diverse demo's bezoeken.

Ruim 550 bezoekers bezochten Oracle Benelux Connect 2012. Hiermee is het evenement één van de belangrijkste ontmoetingen in z’n soort in Europa.

Service Manager Dag 2012

De Service Manager Dag 2012 bij Achmea in Zeist had een zeer gevarieerd karakter. Wilco Kragt (directeur IT operations Achmea) trapte het event af met een gepassioneerd verhaal over z'n visie op het veranderen van een bedrijfscultuur. Het programma was verder gevuld met live streams en boeiende presentaties van mensen die uitgebreid vertelden over de passie die ze voor het beroep 'servicemanager' voelen. Naast een hoog informatief gehalte was er ook genoeg ruimte voor humor en ontspanning. Journalist Brenno de Winter sloot de Service Manager Dag af met een presentatie over beveiliging. Uit z’n verhaal bleek dat er op dit gebied nog veel aandachtspunten zijn voor de servicemanagers.

Voor meer informatie over de Service Manager Dag kunt u terecht op www.servicemanagerdag.nl.

 

Nederland ICT is (mede)initiatiefnemer van:
iBestuur congres
Bescherm je bedrijf
Avond van de digitale economie